Nowości
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności