New items
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa