Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Terror\terroryzm : studium przypadku
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne