New items
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Drzewa Polski i Europy
Fitoremediacja : potencjał roślin do oczyszczania środowiska
Zagrożenia lasów zależne od stanu atmosfery
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze