New items
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Fire and Emergency Services Instructor
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych