Nowości
Interna Harrisona. tom II
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje