Nowości
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Interna Harrisona. tom I
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations