New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Epidemiologia : od teorii do praktyki
Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego