New items
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Wiktymologia kryminalna
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje