New items
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
ABC oparzeń
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej