New items
Smoldering fires
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Fire : the battlespace enemy
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej