New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Systemy zdrowotne : zrozumieć system