Nowości
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Anestezjologia
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań