New items
Katastrofy. 2,
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Introduction to chemical engineering computing
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi