New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Disaster by choice : how our actions turn natural hazards into catastrophes
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Mikroplastiki w środowisku wodnym
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka