New items
Straż Pożarna w Polsce Generałowie : Wydawnictwo przygotowane z okazji 100 lecia jedności ruchu strażackiego 1921 - 2021, 30 lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 20 - lecia Klubu Generałów PSP RP / praca zbiorowa pod redakcją Macieja Schroedera, Romana Kaźmierczaka
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
Prawo a media społecznościowe
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego