Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Pediatria
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym