New items
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych