Nowości
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Terrorism Handbook for Operational Responders
Hazardous Materials : Managing the Incident