Nowości
Interna Harrisona. tom III
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
ABC intensywnej terapii
Terror\terroryzm : studium przypadku
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy