New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Zarządzanie : wybrane kwestie
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa