New items
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Essential MATLAB for Engineers and Scientists