New items
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Wiktymologia kryminalna
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa