New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych : ochrona przeciwporażeniowa oraz współpraca zespołu z siecią elektroenergetyczną
Epidemie: prawdziwe zagrożenia i fałszywe alarmy : od ptasiej grypy po COVID-19
Numerical Methods for Chemical Engineering : Applications in MATLAB
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania