New items
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
ABC intensywnej terapii
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego