New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
ABC oparzeń
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych