New items
EKG to proste
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji