New items
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Modelowanie organizacji dynamicznej
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań