New items
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Structural Fire Engineering
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje