New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Structural Fire Engineering
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology