New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Analizy strategiczne Florian 2050. T. 2
Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Digital Humanitarians : How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response