Nowości
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce