Nowości
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy