New items
Studenckie prace naukowe
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa