Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Terror\terroryzm : studium przypadku
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne