New items
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja