Nowości
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm