New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Hazardous Materials Response and Operations
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm