Nowości
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego