New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym