New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych