New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Essential MATLAB for Engineers and Scientists