New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Toksykologia. 2