New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Skuteczne działanie w stresie : program profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumatyzację zawodową
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu