New items
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,