New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Toksykologia. 2
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych