New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Technologie energetyczne
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski