New items
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka