Nowości
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych