New items
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Studenckie prace naukowe